Voorwaarden en privacy


ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van www.elektroenautomatisering.nl akkoord gaat. Gebr. Kuijpers vof behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Bestellingen worden door de klant besteld bij Gebr. Kuijpers vof te Boekel. Transport van de goederen wordt in opdracht van de klant via PostNL verzonden en is ten alle tijden in naam van de klant.

Afbeeldingen
Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto's. Gebr. Kuijpers vof kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen in de foto's en de werkelijkheid.

Prijzen
De getoonde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten.

Verzendkosten
Geen verzendkosten binnen Nederland voor bestellingen boven € 40,-. Daaronder of naar België zijn de verzendkosten afhankelijk van het gewicht.

Betaling
Wanneer u kiest voor vooruitbetaling dan wordt uw bestelling verzonden wanneer de betaling bij Gebr. Kuijpers vof binnen is. Wanneer een vooruitbetaling niet binnen tien dagen na plaatsen van de bestelling bij Gebr. Kuijpers vof binnen is, wordt de bestelling geannuleerd en vervalt de overeenkomst. Wanneer het bedrag na tien dagen toch nog binnen komt dan wordt dit bedrag met aftrek van € 3,50 administratiekosten binnen 10 werkdagen teruggestort.

Levering
Gebr. Kuijpers vof streeft naar een levertijd van 3 tot 5 werkdagen. Producten die niet voorradig zijn proberen wij binnen 15 werkdagen uit te leveren. Indien een product niet meer leverbaar is vervalt de koopovereenkomst. Wanneer levertijden boven de 15 werkdagen uitkomen krijgt u tijdig bericht. Indien u niet akkoord gaat met de langere levertijd kunt u de overeenkomst, binnen 4 dagen na melding per email ontbinden. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen uw geld retour.

Let op! Vul uw adresgegevens correct in. Wanneer adresgegevens niet kloppen en er om deze reden niet bezorgd kan worden, is Gebr. Kuijpers vof niet aansprakelijk. Elke schade die ontstaat door een verkeerd afleveradres is voor rekening van de klant.

Gebr. Kuijpers vof kan niet op een postbus bezorgen. Wanneer u een bestelling niet meer wilt ontvangen wordt uw bestelling gecrediteerd met inhouding van de verzendkosten heen en terug! Wanneer u de bestelling alsnog wilt ontvangen wordt deze na betaling van de gemaakte verzendkosten opnieuw aan een door u opgegeven adres in Nederland toegezonden.

Retourneren
Na ontvangst van uw bestelling heeft u ten allen tijden het recht om uw aankoop, zonder opgaaf van reden, binnen 7 dagen ongedaan te maken. Uitzondering zijn speciale bestellingen die niet als zodanig via de site worden aangeboden. U kunt een mail sturen naar info@elektroenautomatisering.nl om een retourformulier aan te vragen. U krijgt daarop z.s.m. een bevestiging, waarna u de artikelen retour mag sturen.

U dient artikelen die worden teruggezonden voor reparatie of vervanging te retourneren in de originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur en een duidelijk ingevuld retourformulier met de omschrijving van de klacht aan:

Gebr. Kuijpers vof
t.a.v. retourafhandeling
Gewandhuis 4
5427 PW  Boekel

Terugbetaling van het aankoopbedrag vindt plaats wanneer het artikel door Gebr. Kuijpers vof in ongeschonden en originele verpakking ontvangen wordt, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst. Houdt u er rekening mee dat u zelf de kosten voor het retoursturen draagt. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet in behandeling genomen. Bij retourzendingen van een remboursbestelling worden de rembours- verzendkosten niet terug betaald.

Voor defecte artikelen zie de garantievoorwaarden.

Retourzendingen zonder ingevuld retourformulier worden niet in behandeling genomen en dus niet gecrediteerd. Het nummer van de rekening waar het bedrag op terug gestort moet worden graag vermelden op het retourformulier.

GARANTIEVOORWAARDEN

Gebr. Kuijpers vof garandeert dat elk geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel, worden deze door Gebr. Kuijpers vof kosteloos hersteld.

Gevallen van breuk of beschadigingen worden alleen in behandeling genomen wanneer hiervan binnen 24 uur na ontvangst van de goederen melding wordt gemaakt.

De verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor kosten van Gebr. Kuijpers vof, mits u een vervangend exemplaar wenst te ontvangen. Ziet u in het geheel af van de koop, dan komen de verzendkosten voor uw eigen rekening, aangezien uw bestelling dan als retourzending afgehandeld wordt. Gebr. Kuijpers vof stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden. Verzendkosten boven de 15 euro worden niet vergoed wanneer niet vooraf met Gebr. Kuijpers vof overleg is geweest. Ongefrankeerde retourzendingen worden door Gebr. Kuijpers vof niet geaccepteerd, kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de verzender.

Al onze artikelen worden geleverd met fabrieksgarantie. In de meeste gevallen is dit 12 maanden. Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door: defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud, als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden, als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt, door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen,beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid, bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke, oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een hoger wattage dan voorgeschreven, blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude, kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed, lichtbronnen vallen buiten de garantie.

Voor het terugzenden van artikelen, zie de instructies bij retourneren in de algemene voorwaarden.

PRIVACYVERKLARING

Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden. Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.