Disclaimer


De op deze site getoonde informatie is en wordt door Gebr. Kuijpers vof met zorg samengesteld. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Gebr. Kuijpers vof staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden.
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade -direct dan wel indirect- ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Gebr. Kuijpers vof uitdrukkelijk afgewezen. Gebr. Kuijpers vof garandeert geen foutloos en ononderbroken functioneren van de site.


COPYRIGHT

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Gebr. Kuijpers vof is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te maken op een netwerk.